Пакетне надання консалтингових послуг у сфері

пожежної та техногенної безпеки

Системи пожежогасіння

Системи пожежного оповіщення

Пожежна сигналізація

Get Adobe Flash player
Здесь можно купить рыболовные катушки

Кодекс цивільного захисту України - посилання

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» - посилання

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки - постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 361) - посилання

Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки - постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 - посилання

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони - постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 - посилання

Положення про добровільні формування цивільного захисту - постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 616 - посилання

Перелік об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту - постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6 - посилання 

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд - постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 - посилання

Деякі питання проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності - постанова Кабінету Міністрів України від4 листопада 2015 р. № 902 - посилання

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню - постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 - посилання

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру – постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 - посилання

 

Накази у галузі пожежної безпеки

Правила пожежної безпеки в Україні - наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 - посилання

Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки - наказ Міноборони від 14.11.2013 № 771 - посилання

Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України - наказ Міністерства інфраструктури України від 21.11.2015 № 11 - посилання

Правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання транспортування та реалізації нафтопродуктів - наказ Мінпаливенерго України від 24.12.2008 № 658 - посилання

Правила обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення - наказ Держстандарту України від 27.06.97 № 374 - посилання

Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачанні - наказ МВС України від 15.06.2015 № 696 - посилання

Правила з пожежного спостерігання - наказ МВС України від 30.03.2015 № 349 - посилання

Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки - наказ МВС України від 02.11.2015 № 1337 - посилання

Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку - наказ Адміністрації Держспецзв’язку та МВС України від 30.03.2016 № 239/229 - посилання

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України - наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 - посилання

 

Накази у галузі цивільного захисту, техногенної безпеки

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях - наказ МНС від 15.08.2007 № 557 - посилання

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій - наказ МНС від 12.12.2012  № 1400 - посилання

Правила обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) - спільний наказ МНС/Мінрегіон від 21.12.2009 № 868/613 - посилання

 

Нормативно-правові акти, які регламентують атестацію експертів з пожежної, техногенної безпеки, інженерів-проектувальників з пожежної безпеки

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» - посилання

Закон України «Про архітектурну діяльність» - посилання

Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури - постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 - посилання