Пакетне надання консалтингових послуг у сфері

пожежної та техногенної безпеки

Системи пожежогасіння

Системи пожежного оповіщення

Пожежна сигналізація

Get Adobe Flash player
Здесь можно купить рыболовные катушки

Кодекс цивільного захисту України - посилання

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» - посилання

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки - постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 361) - посилання

Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки - постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 - посилання

Перелік об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту - постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6 - посилання 

Деякі питання проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності - постанова Кабінету Міністрів України від4 листопада 2015 р. № 902 - посилання

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню - постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 - посилання 

 

Накази у галузі пожежної безпеки

Правила пожежної безпеки в Україні - наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 - посилання

Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України - наказ Міністерства інфраструктури України від 21.11.2015 № 11 - посилання

Правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання транспортування та реалізації нафтопродуктів - наказ Мінпаливенерго України від 24.12.2008 № 658 - посилання

Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачанні - наказ МВС України від 15.06.2015 № 696 - посилання

Правила з пожежного спостерігання - наказ МВС України від 30.03.2015 № 349 - посилання

 

Накази у галузі цивільного захисту, техногенної безпеки

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях - наказ МНС від 15.08.2007 № 557 - посилання