Пакетне надання консалтингових послуг у сфері

пожежної та техногенної безпеки

Системи пожежогасіння

Системи пожежного оповіщення

Пожежна сигналізація

Get Adobe Flash player
Здесь можно купить рыболовные катушки

konferenz     Питання забезпечення протипожежного захисту об’єктів суб’єктів господарювання завжди є актуальним. Належне виконання та дотримання на підприємстві вимог правил пожежної, техногенної безпеки забезпечить безпечну експлуатацію та попередить можливі випадки надзвичайних ситуацій.

     Починаючи з липня 2015 року запроваджено новий вид інспектування, серед суб’єктів господарювання, які займаються оцінкою відповідності, а саме інспектування у сфері пожежної та техногенної безпеки. Відповідним інспектуванням займаються органи з інспектування, які підтвердили свою оцінку відповідності шляхом акредитації органів з оцінки відповідності.
     За рік започаткування сфери інспектування з питань пожежної та техногенної безпеки, на ринку провадять господарську діяльність шість органів з інспектування, які отримали відповідний атестат з акредитації та внесені до реєстру органів з інспектування Національного агентства з акредитації України.
Рік становлення органів з інспектування показав необхідність удосконалення нормативної бази у цій сфері та дотримання єдиних підходів до діяльності.
     Для обговорення нагальних питань, дотримання критеріїв встановлених міжнародним стандартом ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ДСТУ ISO/IEC 17020:2012 Вимоги до діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування), у м. Києві 4–5 серпня 2016 року проведено першу конференцію за участю органів з інспектування у сфері пожежної, техногенної безпеки з міст Києва, Хмельницька, Одеси. У конференції також взяли участь організації, що провадять свою діяльність з надання послух у сфері пожежної, техногенної безпеки, а також Громадська організація «Міжнародна асоціація «Пожежна безпека України», а також кваліфіковані фахівці з пожежної безпеки з Дніпропетровської, Харківської областей.
     В ході конференції представники органів з інспектування поділилися своїм досвідом з проведення інспектування об’єктів будівництва, зокрема систем протипожежного захисту, систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, інших напрямків інспектування відповідно до заявленої сфери акредитації.
     Президент Громадської організації «Міжнародна асоціація «Пожежна безпека України» Сергій Мусійчук запросив представників органів з інспектування, що прийняли участь у конференції, до колективних членів Міжнародної асоціації «Пожежна безпека України».