Пакетне надання консалтингових послуг у сфері

пожежної та техногенної безпеки

Системи пожежогасіння

Системи пожежного оповіщення

Пожежна сигналізація

Get Adobe Flash player
Здесь можно купить рыболовные катушки

78 87     Міністерство внутрішніх справ затвердило Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

     Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки затверджений наказом МВС України від 02.11.2015 р. № 1337, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за № 1467/27912. Порядок визначає основні вимоги щодо організації та здійснення державного нагляду (контролю) посадовими особами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та посадовими особами головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного та республіканського значення (далі - територіальні органи) за додержанням і виконанням суб’єктами господарювання, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління, вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

     При проведенні перевірок ДСНС суб’єкти господарювання зобов’язані:
     безперешкодно допускати перевіряльників до огляду (обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території;
     надавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірок, а також їх копії у разі необхідності.
     Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірки, які щоквартально затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
     Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання визначається з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 361).
     ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову перевірку за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня її здійснення.
Тривалість планової перевірки залежить від площі (території) об’єкта перевірки, кількості будівель, приміщень і дільниць, що перебувають у власності/користуванні суб’єктів господарювання, та ступеня ризику від провадження господарської діяльності, але не може перевищувати 15 робочих днів. Для суб’єктів малого підприємництва — 5 робочих днів. Продовження строку проведення планової перевірки не допускається. Строк здійснення позапланової перевірки не більше 10 робочих днів.
     Зверніть увагу! Визначено таким, що втратив чинність, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України "Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України» від 25.05.2012 № 863".