Пакетне надання консалтингових послуг у сфері

пожежної та техногенної безпеки

Системи пожежогасіння

Системи пожежного оповіщення

Пожежна сигналізація

Get Adobe Flash player
Здесь можно купить рыболовные катушки

18258Регулювання у сфері містобудування здійснюється Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». Цим законом визначено вимоги до отримання та надання вихідних даних на будівництва, технічних умов, початку будівництва та порядку введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено:

Витяг:

«Стаття 39. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до I-III категорій складності, та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Форма декларації про готовність об'єкта до експлуатації, порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до IV і V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Форма акта готовності об'єкта до експлуатації, форма сертифіката, порядок його видачі, розмір та порядок внесення плати за видачу сертифіката визначаються Кабінетом Міністрів України.

Акт готовності об'єкта до експлуатації підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), субпідрядниками, страховиком (якщо об'єкт застрахований).»

У редакції Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» відсутні вимоги окремого прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення виконаних об’єкті будівництва, а саме прийняття в експлуатацію за участю державного наглядового органу наступних систем:

- автоматичних систем пожежогасіння (водяного, пінного, аерозольного, газового, порошкового,

локального застосування);

- систем пожежної сигналізації;

- систем оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей;

- систем протидимного захисту;

- систем передавання тривожних сповіщень;

- протипожежних дверей, воріт, вікон, люків, клапанів (ліхтарів), завіс (екранів);

- блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій;

- пожежних кран-комплектів;

- автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення.

Слід зазначити, що таких вимог не встановлено Кодексом цивільного захисту України, Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461.

До березня 2015 року єдиним документом, яким у супереч законам України, передбачалося прийняття в експлуатацію систем протипожежного захисту із обов’язковим підписанням актів у державному наглядовому органі - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджені наказом МНС України від 29.09.2011 № 1037. Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що на підставі наказу Міністерства юстиції України від 24 березня 2015р. № 420/5 скасована державна реєстрація наказу МНС України від 29.09.2011 № 1037.

Також необхідно знати, що Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461,визначено наступне:

Витяг:

«9. На об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.»

Таким чином, на об’єкті будівництва повинно бути змонтовано, випробуване та знаходитися в працездатному стані усі передбачені проектною документацією системи протипожежного захисту та системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій у відповідності до вимог будівельних норм, стандартів і правил.

З 1 липня 2015 року набув чинності ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». Відповідно до Закону України «Про будівельні норми» зазначений ДБН є підзаконний нормативний акт технічного характеру, що містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Додатком И (довідковий) ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» викладено вимоги до перевірки відповідності систем протипожежного захисту. Мета перевірки – визначення відповідності змонтованих систем вимогам проектної документації та її працездатність.

До перевірки може залучатися представник «третьої сторони» – орган з інспектування типу «А», який відповідає вимогам ISO/IEC 17020:2012 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів інспекції». Акредитація органу з інспектування проводиться Національним агентством з акредитації України відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Слід розуміти, що вимоги до об’єкту оцінки відповідності, органу з оцінки відповідності, органу з інспектування, підтвердження відповідності, інспектування викладені у Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»:

орган з інспектування – орган з оцінки відповідності, який здійснює інспектування;

інспектування – перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проектування та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам.

Залучення до підтвердження відповідності систем протипожежного захисту та систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій до вимог будівельних норм, стандартів і правил, змонтованих на об’єкті будівництва не суперечить вимогам Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у частині прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, оскільки замовник будівництва, або генеральна підрядна організація, підрядна організація виключно за власним прийнятим рішенням звертається до органу інспектування, як незалежної «третьої сторони» здійснити перевірку продукції, процесу, послуги чи установки або їх проектування та визначити їх відповідність конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам.

Звертаємо увагу, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами. Відповідно до пункту 25 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461: «Інспекція під час проведення перевірки має право відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну і виконавчу документацію, визначені державними будівельними нормами, стандартами і правилами, інші документи, матеріали, відомості, довідки та пояснення з питань, що виникають, та залучати у разі потреби установи, організації, державні органи