Пакетне надання консалтингових послуг у сфері

пожежної та техногенної безпеки

Системи пожежогасіння

Системи пожежного оповіщення

Пожежна сигналізація

Get Adobe Flash player
Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

Відповідно до Закону України від 05.11.2009 р. № 1704-VI Про будівельні норми до повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, у сфері нормування у будівництві належить організація роботи з поширення, офіційного оприлюднення державних і галузевих будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті баз даних з актуалізованими текстами цих норм і надання безоплатного доступу до них, інформації про затверджені нормативні акти та документи з питань нормування у будівництві, у тому числі документи міжнародних спеціалізованих організацій з нормування у будівництві, членом яких є Україна або з якими здійснюється співпраця.

Інформація про зазначені на цій сторінці державні та галузеві будівельні норми отримана з офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (посилання - тут)

1. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва - посилання

2. Зміни нормативних документів, що діють у галузі будівництва (у зв’язку з введенням у дію ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва) - посилання

3. ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека - посилання

4. ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту - посилання (втратив чинність з 1 липня 2015 року)

5. ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво - посилання

6. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення - посилання

7. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення (зі змінами) - посилання, зміни №1, зміни №2, зміни №3

8 ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень - посилання

9. ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення - посилання

10. ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі - посилання

11. ДБН В. 2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі - посилання

12. ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів - посилання

13. ДБН В. 2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичай1них ситуацій та оповіщення населення - посилання

14. ДБН В.2.5-77:2014 Котельні - посилання

15. ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації. - посилання

16. ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту